2012. április 5., csütörtök

Aranymenyegző


Nagy öröm volt a dévai gyülekezetben 2012 április 1.-én, amikor nem csak virágvasárnapot ünnepeltünk, hanem együtt áldottuk az Urat a Horváth házaspárral, 50. házassági évfordulójuk alkalmából. Az ünnepi alkalomra összegyűlt a család, valamint román és magyar testvérek különböző helyekről.

Dévai gyülekezetvezető testvérünk, Horváth Attila, az 1 Sámuel 7:12-vel összegezte az 50 évet:“Mindeddig megsegített minket az Úr“. Testvérünk 1960-ban jött Dévára a bányába, majd 1962-ben kötött házasságot Piroskával, akivel majd együtt szolgálták az Urat. Házasságuk ideje alatt próbákban nem volt hiány, de mindenen átvezette őket az Úr. Házasságuk 2 fiúval, 3 unokával és 1 dédunokával lett megáldva.

A körzet volt lelkipásztora, Albert István Zsolt hirdetett igét az Efézus 2:11-22 alapján, ahol Pál apostol leírja, hogy Jézus Krisztus által milyen áldás jön a gyülekezetben levőkre. Lelkipásztor testvérünk kihangsúlyozta, hogy a Gyülekezet, “az együtt épülő emberek közössége”. Isten elhívja, majd formálja az embert. A Mester látja a szanaszét heverő köveket és összegyűjti őket, hogy templomot építsen. Kiváltság a hívő embernek, hogy Isten formál és hogy a mennyország polgárai lehetünk.

Jézus Krisztus templomot épít, hadd legyünk részei ennek!

Az igehirdetés után Albert I. Zsolt lp. az 5. Mózes 8:2-7-el köszöntötte a Horváth házaspárt, majd a gyülekezet imádkozott értük. Megható volt látni, ahogy mindketten letérdeltek az Úr előtt, hálájuk jeléül.

Sok köszöntés elhangzott a család és a jelenlevők részéről, akik együtt örültek az ünnepeltekkel. Kívánjuk, hogy Isten továbbra is áldja meg a Horváth házaspárt és adjon erőt a dévai gyülekezetben végzett szolgálathoz!

Szekrényes Eszter

Nincsenek megjegyzések: